Menu

Kvalitetsöverlämning

Har du koll på

– vad det egentligen är avtalet säger?
– de mjuka parametrarna som också ingår?

Jag hjälper dig och ditt företag att tolka
AF-delen och andra kravställningar inom kvalitét
i avtalet inom mark- och anläggningsbranschen.

 

Konsten att läsa avtalet och dess bilagor

Kvalitetssäkra inför slutdokumentation och säkerställa att kraven i avtalet uppfylls har blivit mer och mer viktigt.
Av erfarenhet så får jag känslan att du som UnderEntreprenör (UE) med största sannolikhet tittar mer på ritning, tidsplan och vilka resurser du har att tillgå för den aktuella perioden som arbetet ska utföras på, än att se över innehållet i t.ex. mängdförteckningen och den tekniska beskrivningen, som ligger till grund i anbudet. Det som ofta också glöms bort är att läsa kvalitétskraven i kompletterande bilaga/-or kring KMA-administrationen, som gäller ditt utförande och åtagande. Det kan AllimaC hjälpa till med.

Jag har arbetat de senaste åren som konsult inom mark- och anläggningsbranschen med inriktning på att samla in och strukturera slutdokumentationen inför slutbesiktningen. Det jag främst har noterat i kontakten med dig som UE är att man inte alltid har kunskap eller förstått de mjuka parametrarna i avtalet. Vad som ska levereras i dokumentation, utan mer sett utfört arbete med gott resultat i tid. 

Vad är det jag erbjuder ditt företag?*
• Genomgång av anbudshandlingar kring kvalitetsöverlämning
• Genomgång av kvalitetsledning vid utförande
• Genomgång av företagets kvalitetsledning i stort
• Förslag på allmänna åtgärder inom kvalitetsledning
• Workshop på 3-4 timmar för projektmedlemmar
• Utvärdering av föreslagen åtgärd och workshop

AllimaC skräddarsyr konceptet utefter ditt företags behov.
*Uppräknade punkter gäller genomgång av ett av dig utvalt projekt.

>> Här kan du ladda ner info om AllimaCs koncept "Kvalitetsöverlämning"